Archives marzec 2020

Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 16.03.2020 r. do odwołania podjęte zostają następujące działania:

– Kasa i biuro przyjmowania korespondencji w Zakładzie Komunalnym zostają zamknięte dla petentów.

– Wstrzymana zostaje w terenie praca inkasenta odczytującego wodomierze
i dostarczającego faktury,

– Zamknięty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

– Zamknięte zostaje Targowisko Gminne w Lubiewie.

Osoby, które mają podpisaną umowę z Zakładem Komunalnym, proszone
są o dokonywanie płatności za wodę i ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie, przelewem na nr konta 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001

Korespondencję prosimy przekazywać elektronicznie na adres e-mail: zk@lubiewo.pl lub listownie: pocztą lub poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej na budynku biura Zakładu w Bysławiu przy ul. Głównej 75.

Celem umożliwienia bieżącego podawania stanu licznika wody, a więc naliczania opłat za wodę i ścieki udostępniamy następujące drogi kontaktu:

-telefonicznie pod jednym z numerów:  52 334 97 35,  505 057 470,  505 057 474

-mailem na adres: zk@lubiewo.pl

-przez formularz na stronie www.zklubiewo.pl

Kierownik Zakładu Komunalnego

/-/ Jerzy Bogusławski

Podaj stan licznika online

  Apel o ograniczenie wizyt w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo

  W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.
  W miarę możliwości proszę o kontakt mailowo lub telefonicznie. Niezbędne dane kontaktowe:

  Zakład Komunalny Gminy Lubiewo
  tel. 52 33 497 35, 505 057 473

  Strony internetowe: www.zklubiewo.pl

  Adres e-mail: zgk.lubiewo1@wp.pl

  Proszę Państwa o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania mają charakter prewencyjny, aby zminimalizować możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej  www.zklubiewo.pl

  Kierownik Zakładu Komunalnego

  /-/ Jerzy Bogusławski

  Zmiany w opłatach za wodę i ścieki 2020-2021 Utworzono dnia 15.10.2019Czcionka: Drukuj

  w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

  OBOWIĄZUJĄ OD 13 września 2020r. do 12 września 2021r.

  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena w zł.Jednostka miary
  Nettoz VAT
  1Wszyscy odbiorcy usługCena za 1 m3 dostarczonej wody2,602,81zł/m3
  2Wszyscy odbiorcy usługAbonament3,003,24zł/m3
  3Wszyscy odbiorcy indywidualni, odbiorcy produkcyjniCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3
  4Odbiorcy dostarczający ścieki dowożoneCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3
  5Odbiorcy dostarczający ścieki z oczyszczalni przydomowychCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3