W przypadku awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – zadzwoń! tel. 505-057-473.

Telefon czynny 24h/dobę.

BARDZO WAŻNA UWAGA: od ubiegłego roku sporadycznie, a obecnie już bardzo często notujemy zwiększoną ilość awarii:

  • przydomowych oczyszczalni,
  • przepompowni ścieków,
  • kanałów przesyłowych,

spowodowanych przez nawilżane chusteczki stosowane w gospodarstwach domowych. Nie ulegają one rozpuszczeniu w wodzie i po nagromadzeniu w jednym miejscu tworzą nieprzepuszczalną warstwę, trudną do usunięcia. Apelujemy do mieszkańców o niewrzucanie tego typu chusteczek do kanalizacji sanitarnej.