DANE DOT. SIECI KANALIZACYJNEJ NA ROK 2014:

Eksploatacja kanalizacji (ścieki odprowadzone): 73,7 tys. m3

Liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych: 771

Długość sieci kanalizacyjnej: 49,6 km

W Gminie Lubiewo do sieci kanalizacyjnej są podłączone następujące miejscowości: Bysław, Bysławek, Minikowo, Klonowo, Zamrzenica, Lubiewo, Sucha.