HYDROFORNIEPODŁĄCZONE MIEJSCOWOŚCI
SuchaSucha, Cierplewo, Bruchniewo
LubiewoLubiewo, Trutnowo, Brukniewo, Lubiewice
BysławBysław, Bysławek, Płazowo, Szumiąca, Wandowo,Wełpin, Teolog, Lubiewice, Minikowo, Zamrzenica, Klonowo

Woda pitna jest dostarczana do mieszkańców Gminy Lubiewo z wodociągów grupowych. Zaopatrzenie w wodę obejmuje odbiorców grupowych, wiejskich, zakładowych i ujęć indywidualnych zlokalizowanych na poszczególnych działkach. Woda dostarczana jest z ujęć zlokalizowanych we wsiach: Lubiewo, Bysław, Sucha. Woda rozprowadzana jest sieciami wodociągowymi o średnicach 150 – 50 mm w układzie pierścieniowo – rozgałęźnym.

W Gminie Lubiewo obserwuje się systematyczny wzrost zużycia wody na 1 mieszkańca, co powoduje konieczność rozbudowy sieci wodociągowych. Rozwój sieci wodociągowych gwarantuje bezkolizyjne dostarczanie wody do odbiorców, w przypadkach awarii dwustronne doprowadzenie wody do odbiorców, a także zapewnia ciągłość dostawy wody. 

SUW BYSŁAW