OBIEKTY SŁUŻĄCE DO OCZYSZCZANIA + PROCES OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW:

  1. główna przepompownia – do niej wypływają wszystkie ścieki nieoczyszczone,
  2. stacja zlewna ścieków dowożonych,
  3. oczyszczalnia mechaniczna – wszystkie ścieki przechodzą przez specjalne sita zainstalowane wzdłuż podajnika ślimakowego. Oddzielone zostają skratki i piasek,
  4. reaktor beztlenowy – ścieki surowe mieszane są z tzw. osadem nadmiernym, dodawanym z reaktora tlenowego,
  5. reaktor tlenowy – specjalne szczepy bakterii i grzybów uformowane w charakterystyczne „kłaczki” namnażają się, „pożerając” zanieczyszczenia ze ścieków, jednak do „życia” oprócz nieczystości potrzebują tlenu, który dostarczany jest tzw. „szczotkami”,
  6. osadnik wtórny: osad nadmierny – jeżeli jest go dostatecznie dużo, podawany jest do długiego zbiornika, w którym sedymentuje, czyli oddziela się od ścieku oczyszczonego (prawie wody). Następnie specjalny zgarniacz zagęszcza go w przedniej części – przepompowni osadu nadmiernego,
  7. ściek oczyszczony wydostaje się na zewnątrz do urządzenia pomiarowego,
  8. osad wstępnie zagęszczony z przepompowni osadu nadmiernego odprowadzony jest do silosa i dalej do prasy, w której zostaje jeszcze bardziej zagęszczony i po dodaniu tlenku wapnia wywieziony na poletka osadu lub bezpośrednio na pola pod uprawy rolnicze.