Biologiczne oczyszczalnie ścieków polega na redukcji zanieczyszczeń (ładunku) zawartych w ściekach bytowych przez drobnoustroje. Proces przebiega odpowiednio szybko, gdy mikroorganizmy mają zapewnione odpowiednie warunki tj. tlen, temperaturę oraz odpowiedni odczyn kwasowości.

ścieki + mikroorganizmy = ścieki oczyszczone (woda) + nowe mikroorganizmy

Pracownicy Zakładu Komunalnego dokonują przeglądów okresowych i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wywożą osad co 6 m-cy oraz usuwają awarie tych urządzeń.

INFORMACJA: Płatności za dzierżawę przydomowych oczyszczalni można dokonywać w kasie Zakładu Komunalnego oraz u inkasenta.