Hydrofornie to obiekty, w których woda surowa ze studni głębinowych uzdatniana jest pod względem składu do norm określonych w rozporządzeniach i wtłaczana pod określonym ciśnieniem do wodociągu.

*Hydrofornia Lubiewo:

woda ze studni pompami głębinowymi jest tłoczona przez odżelaziacze do zbiornika zasobowego o poj. 130 m3. Tam woda „oddycha”, czyli oddaje nadmiar powietrza i małe cząsteczki trudno rozpuszczalnych związków chemicznych, a następnie pompami poziomymi dostarczana jest do sieci wodociągowej.

*Hydrofornia Bysław:

technologia uzdatniania wody w tej hydroforni wygląda podobnie jak w Lubiewie, różnicę stanowi tu fakt, że woda ze studni pompami głębinowymi poprzez oczyszczone odżelaziacze trafia wprost do sieci wodociągowej. Nie ma tu zbiornika, który odbiera pozostałe drobne zanieczyszczenia. Przygotowujemy dokumentację zmieniającą technologię w stacji uzdatniania wody (SUW) Bysław.

*Hydrofornia Sucha:

złoże, z którego czerpiemy wodę, jest bardzo zażelazione, dlatego płukanie odżelaziaczy odbywa się wodą uzdatnioną. Woda ze studni pompami głębinowymi poprzez oczyszczone odżelaziacze trafia do zbiornika zasobowego o poj. 100 m3. Następnie falowniki pompują wodę ze zbiornika do sieci wodociągowej przy stałym ciśnieniu 4,5 atmosfery.

SUW LUBIEWO