Zlecenie zapewnienia dostawy wody

Zlecenie zapewnienia dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów stałych