Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 16.03.2020 r. do odwołania podjęte zostają następujące działania:

– Kasa i biuro przyjmowania korespondencji w Zakładzie Komunalnym zostają zamknięte dla petentów.

– Wstrzymana zostaje w terenie praca inkasenta odczytującego wodomierze
i dostarczającego faktury,

– Zamknięty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

– Zamknięte zostaje Targowisko Gminne w Lubiewie.

Osoby, które mają podpisaną umowę z Zakładem Komunalnym, proszone
są o dokonywanie płatności za wodę i ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie, przelewem na nr konta 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001

Korespondencję prosimy przekazywać elektronicznie na adres e-mail: zk@lubiewo.pl lub listownie: pocztą lub poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej na budynku biura Zakładu w Bysławiu przy ul. Głównej 75.

Celem umożliwienia bieżącego podawania stanu licznika wody, a więc naliczania opłat za wodę i ścieki udostępniamy następujące drogi kontaktu:

-telefonicznie pod jednym z numerów:  52 334 97 35,  505 057 470,  505 057 474

-mailem na adres: zk@lubiewo.pl

-przez formularz na stronie www.zklubiewo.pl

Kierownik Zakładu Komunalnego

/-/ Jerzy Bogusławski