Zmiany w opłatach za wodę i ścieki 2020-2021 Utworzono dnia 15.10.2019Czcionka: Drukuj

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

OBOWIĄZUJĄ OD 13 września 2020r. do 12 września 2021r.

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena w zł.Jednostka miary
Nettoz VAT
1Wszyscy odbiorcy usługCena za 1 m3 dostarczonej wody2,602,81zł/m3
2Wszyscy odbiorcy usługAbonament3,003,24zł/m3
3Wszyscy odbiorcy indywidualni, odbiorcy produkcyjniCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3
4Odbiorcy dostarczający ścieki dowożoneCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3
5Odbiorcy dostarczający ścieki z oczyszczalni przydomowychCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,216,71zł/m3