Zmiany w opłatach za wodę i ścieki 2019-2020

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

OBOWIĄZUJĄ OD 13 września 2019r. do 12 września 2020r.

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena w zł.Jednostka miary
Nettoz VAT
1Wszyscy odbiorcy usługCena za 1 m3 dostarczonej wody2,532,73zł/m3
2Wszyscy odbiorcy usługAbonament3,003,24zł/m3
3Wszyscy odbiorcy indywidualni, odbiorcy produkcyjniCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,016,49zł/m3
4Odbiorcy dostarczający ścieki dowożoneCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,016,49zł/m3
5Odbiorcy dostarczający ścieki z oczyszczalni przydomowychCena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6,016,49zł/m3