Przerwa w dostępie do Gminnej Sieci Internetowej LUBIEWO OPEN

Informujemy Beneficjentów uczestniczących w projekcie „Lubiewo-Internet-Edukacj@” o możliwych przerwach w dostępie do internetu, które mogą się pojawić w dniach 29 i 30 października 2020 r w godzinach 16:00-22:00. Przerwy te spowodowane będą przeglądem systemów serwerowych sieci Gminnej. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.