Archives październik 2020

Informacja

INFORMACJA !!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 19-10-2020r. do odwołania podjęte zostają następujące działania w ramach funkcjonowania Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo:

– Wstrzymana zostaje w terenie praca inkasenta odczytującego wodomierze i dostarczającego faktury,

– Zamknięty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Osoby, które mają podpisaną umowę z Zakładem Komunalnym, proszone są w miarę posiadanych możliwości o dokonywanie płatności za wodę i ścieki oraz przydomowe oczyszczalnie, przelewem na nr konta 57 8144 0005 2008 0080 3698 0001

Celem umożliwienia bieżącego podawania stanu licznika wody, a więc naliczania opłat za wodę i ścieki udostępniamy następujące drogi kontaktu:

-telefonicznie pod jednym z numerów:  52 334 97 35,  505 057 470,  505 057 474

– e-mail na adres: zk@lubiewo.pl

-przez formularz na stronie www.zklubiewo.pl

Kierownik Zakładu Komunalnego

/-/ Jerzy Bogusławski