Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że dnia 15.03 br. od godz. 08:00 do 16:00 z powodu wyłączenia prądu nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy m. Bysław, Bysławek, Minikowo, Lubiewice, Płazowo, Teolog, Szumiąca, Wełpin, Zamrzenica. Za utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo

/-/ Tomasz Bonk

UWAGA! Zamarzające przyłącza wodociągowe

W związku z panującą od kilku miesięcy zimową aurą i temperaturami spadającymi poniżej – 20 ֯C, proszę właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubiewo o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość zamarzania niezabezpieczonych przyłączy wodociągowych znajdujących się w piwnicach, budynkach gospodarczych, garażach, budynkach niezamieszkanych i studzienkach z zainstalowanymi wodomierzami.

W ostatnim czasie awarii uległo kilka przyłączy wodociągowych, co skutkowało przerwami w dostarczaniu wody i utrudnieniami dla mieszkańców gminy.
W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie swoich przyłączy wodociągowych przed zamarzaniem.

Kierownik Zakładu Komunalnego
Gminy Lubiewo

Tomasz Bonk

Informacja

Z dniem 2.01.2021 r. odwołuje się następujące obostrzenia wprowadzone w dniu 4.10.2020r. :

  • otwarta zostaje kasa i biuro przyjmowania wpłat i korespondencji w Zakładzie Komunalnym,
  • otwarty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) wtorek, sobota 8:00-15:00,
  • wznawia się w terenie pracę inkasenta odczytującego wodomierze i dostarczającego faktury.

Kierownik Zakładu Komunalnego

/-/ Tomasz Bonk