INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU POCZTY E-MAIL ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO

Informujemy, że zmianie ulega oficjalny adres poczty elektronicznej Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo zgk.lubiewo1@wp.pl.

Nowy adres e-mail, za pośrednictwem którego można kontaktować się z nami to zk@lubiewo.pl

Jednocześnie informujemy, że poprzednie adresy pozostają tymczasowo aktywne do dnia 30.06.2023r.

Po wysłaniu wiadomości nadawca otrzyma informację o zmianie adresu.
Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w państwa listach kontaktowych / bazach danych.