Wznowienie działalności PSZOK

INFORMACJA  WÓJTA GMINY LUBIEWO

         Informuję, iż od dnia 25 kwietnia 2020 r., po przerwie związanej
z obostrzeniami nałożonymi w związku z występowaniem Koronawirusa, ponownie uruchomiony zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bysławiu przy ul. Słonecznej 6.

PSZOK jest czynny we wtorki i soboty od 8:00 do 15:00.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, w budynku edukacyjno – promocyjnym PSZOK , na stronie internetowej Gminy Lubiewo pod adresem www.lubiewo.pl oraz na stronie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo pod adresem http://zklubiewo.pl/regulamin-pszok/

Uprzejmie proszę mieszkańców gminy Lubiewo dostarczających odpady komunalne do PSZOK o stosowanie zaleceń wprowadzonych w związku
z występowaniem Koronawirusa, w szczególności zakładanie rękawiczek ochronnych, stosowanie osłony na usta oraz nos i zachowanie odległości minimum dwóch metrów między osobami znajdującymi się na PSZOK.