UWAGA! Zamarzające przyłącza wodociągowe

W związku z panującą od kilku miesięcy zimową aurą i temperaturami spadającymi poniżej – 20 ֯C, proszę właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubiewo o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość zamarzania niezabezpieczonych przyłączy wodociągowych znajdujących się w piwnicach, budynkach gospodarczych, garażach, budynkach niezamieszkanych i studzienkach z zainstalowanymi wodomierzami.

W ostatnim czasie awarii uległo kilka przyłączy wodociągowych, co skutkowało przerwami w dostarczaniu wody i utrudnieniami dla mieszkańców gminy.
W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie swoich przyłączy wodociągowych przed zamarzaniem.

Kierownik Zakładu Komunalnego
Gminy Lubiewo

Tomasz Bonk