Informacja

Z dniem 2.01.2021 r. odwołuje się następujące obostrzenia wprowadzone w dniu 4.10.2020r. :

  • otwarta zostaje kasa i biuro przyjmowania wpłat i korespondencji w Zakładzie Komunalnym,
  • otwarty zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) wtorek, sobota 8:00-15:00,
  • wznawia się w terenie pracę inkasenta odczytującego wodomierze i dostarczającego faktury.

Kierownik Zakładu Komunalnego

/-/ Tomasz Bonk