Darmowy dostęp do Internetu WIFI w Gminie Lubiewo

W dniu 02.12.2020 r. zakończył się drugi i ostatni etap, instalacji bezprzewodowych punktów dostępowych typu HOTSPOT w Gminie Lubiewo.

Pierwszy etap wykonania projektu pt. WiFI4UE rozpoczął się w dniu 21.10.2020 r., podczas którego zainstalowano16 zewnętrznych i 8 wewnętrznych punktów dostępowych.Wartość inwestycji była w 100% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i wyniosła 46 125 zł. Każde z sołectw zostało wyposażone w darmowy Internet tj.

Lokalizacja Wewnętrznych Punktów Dostępowych: Urząd Gminy w Lubiewie, Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, CZS – Centrum Zarządzania Siecią, Świetlica wiejska i OSP Bysław, Budynek OSP Lubiewo.

Lokalizacja Zewnętrznych Punktów Dostępowych: Urząd Gminy w Lubiewie, Szkoła Podstawowa w Bysławiu i Lubiewie, Świetlica wiejska w Lubiewicach, Suchej, Trutnowie, Minikowie, Klonowie, Płazowie, Wełpinie, Cierplewie, Bysławku, Budynek socjalny w Bruchniewie, Nadleśnictwo Zamrzenica, Park przy Muszli w Lubiewie i Kąpielisko Bysław.

W miejscach zainstalowanych HOTSPOT-ów mieszkańcy będą mogli korzystać z darmowego, bezprzewodowego Internetu o przepustowości 30Mbps.

W celu uzyskania bezpłatnego połączenia, należy połączyć się z siecią WIFI4EU, a następnie uruchomić przeglądarkę internetową i zalogować się do sieci.