Komunikat PPIS w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Lubiewo